لایزنگان شناسی

result3974

Rumours, Is placed in addition to The bullying Composition Flashcards are impressive being proven on components in rote plus memorization. Internet based flashcards are a fantastic means that to check! Along with instantaneous messaging and even video tutorial chat, Facebook is a good surroundings in order to connected. Or you might possibly decide on brilliant […]

Affordable Writing Service – Choose Established Writers

Affordable Writing Service – Choose Established Writers How to uncover a Good Writing Service Provider Naturally, college students have to do properly and, within the identical time, indulge in their scholar lifespan. They may have some assignments to operate on, phrase papers to jot down, displays to generate and find out new content. It gets […]

بررسی ویژگی های محیطی روستای لایزنگان

بررسی ویژگی های محیطی روستای لایزنگان

موقعیت اقلیمی : از روشهای متداول جهت تعیین اقلیم یک منطقه ، استفاده از روش آمبرژه است. در این معیار تعیین اقلیم ، میزان بارندگی سالانه (رطوبت) و پارامترهای حداکثر درجه حرارت در گرم ترین ماه سال و حداقل درجه حرارت در سردترین ماه سال می باشد. با استفاده از این روش بطور کلی ۱۲ […]

موقعیت جغرافیایی روستای لایزنگان و پیشینه تاریخی آن

موقعیت جغرافیایی روستای لایزنگان و پیشینه تاریخی آن

روستای لایزنگان زیر مجموعه دهستان رستاق از توابع بخش رستاق شهرستان داراب می­باشد. این روستا در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر داراب و ۳۵ کیلومتری رستاق (مرکز بخش) قرار دارد. روستای لایزنگان از نظر مختصات جغرافیایی در ۵۴ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی و ۲۸ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این روستا […]