لایزنگان شناسی

بررسی ویژگی های محیطی روستای لایزنگان

بررسی ویژگی های محیطی روستای لایزنگان

موقعیت اقلیمی : از روشهای متداول جهت تعیین اقلیم یک منطقه ، استفاده از روش آمبرژه است. در این معیار تعیین اقلیم ، میزان بارندگی سالانه (رطوبت) و پارامترهای حداکثر درجه حرارت در گرم ترین ماه سال و حداقل درجه حرارت در سردترین ماه سال می باشد. با استفاده از این روش بطور کلی ۱۲ […]

موقعیت جغرافیایی روستای لایزنگان و پیشینه تاریخی آن

موقعیت جغرافیایی روستای لایزنگان و پیشینه تاریخی آن

روستای لایزنگان زیر مجموعه دهستان رستاق از توابع بخش رستاق شهرستان داراب می­باشد. این روستا در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر داراب و ۳۵ کیلومتری رستاق (مرکز بخش) قرار دارد. روستای لایزنگان از نظر مختصات جغرافیایی در ۵۴ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی و ۲۸ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این روستا […]