تصادف اتوبوس لایزنگان-داراب

ترکیدگی لاستیک عامل واژگونی اتوبوس لایزنگان-داراب

ترکیدگی لاستیک عامل واژگونی اتوبوس لایزنگان-داراب

در تاریخ یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۲ اتوبوس لایزنگان-داراب با ۱۷ نفر مسافر در ساعت ۶:۴۵ دقیقه از لایزنگان عازم داراب می شود که قبل از شهرک ولیعصر لایزنگان ناگهان لاستیک جلو سمت شاگرد می ترکد و اتوبوس به شانه خاکی سمت راست جاده منحرف شده و واژگون می شود و بعد آتش میگیرد، در […]