اینترنت پرسرعت

راه اندازی اینترنت پرسرعت لایزنگان

راه اندازی اینترنت پرسرعت لایزنگان

با توجه به فعالیت های شورای اسلامی روستای لایزنگان در اواخر سال ۱۳۹۲ لایزنگان از نعمت اینترنت پرسرعت ADSL برخوردار شد تا اهالی این روستا بتوانند از دنیای مجازی بهره ای سالم ببرند.