روستای گردشگری

روستای هدف گردشگری لایزنگان پذیرای میهمانان نوروزی

زیبایی طبیعت در فصل بهار چشم هر بیننده را نوازش می کند و روح و جسم انسان راشاداب می سازد. طبیعت روستای نمونه گردشگری لایزنگان نیز طبیعتی بکر و چشم نواز است و تماشای زیبایی های این روستا در فصل بهار خالی از لطف نیست؛ کوههای سر به فلک کشیده در اطراف روستا به دستانی […]