لابزنگان

عرضه مستقیم محصولات لایزنگان

عرضه مستقیم محصولات باغی عرضه مستقیم چغاله بادام محصولی صد در صد ارگانیک از دل طبیعت فارس روستای لایزنگانهمچنین عرضه کننده انواع مرکبات ، گل محمدی ، غنچه گل محمدی ، گردو ، بادام و… در فصول مختلف سالکلمات کلیدی آگهی: خرید و فروش چغاله بادام ، چغاله ، چغله بادام ، چغله ، محصوات […]